שלום

 זה הפרק הראשון בספר על המפגש - בעברית

אשמח לקבל תגובות או לענות על כל שאלה

  • mail
The book ONE Available on Amazon
You can sign up and get updates about the materials in the book, interesting and new important upcoming articles, and new videos.
available_at_amazon_en_horizontal_rev.pn
Subscribe to my YouTube channel
for more videos about the contact