מדיה

בדף הזה אספתי מקורות מידע חיצוניים כמו ספרים מאמרים וסרטוני וידאו הקשורים לנושאי הספר

 ונועדו לתת לך הקורא מקורות מידע נוספים שראיתי כמתאימים להסבר נוסף ודומה לחוויה שלי 

בדף הזה אספתי מקורות מידע חיצוניים כמו ספרים מאמרים וסרטוני וידאו הקשורים לנושאי הספר

 ונועדו לתת לך הקורא מקורות מידע נוספים שראיתי כמתאימים להסבר נוסף ודומה לחוויה שלי 

תודעה וזמן

:מכניקת התודעה

what the bleep do we know 

 

אחד ביהדות

מתוך הסדרה פאודה - קריאת שמע

שמע ישראל ה אלוהינו ה אחד

תקשורת ההכרה

Who Are The Contact Experiencers?

Consciousness & the Brain