מדיה

בדף הזה אספתי מקורות מידע חיצוניים כמו ספרים מאמרים וסרטוני וידאו הקשורים לנושאי הספר

 ונועדו לתת לך הקורא מקורות מידע נוספים שראיתי כמתאימים להסבר נוסף ודומה לחוויה שלי 

בדף הזה אספתי מקורות מידע חיצוניים כמו ספרים מאמרים וסרטוני וידאו הקשורים לנושאי הספר

 ונועדו לתת לך הקורא מקורות מידע נוספים שראיתי כמתאימים להסבר נוסף ודומה לחוויה שלי 

תודעה וזמן

:מכניקת התודעה

what the bleep do we know 

 

אחד ביהדות

מתוך הסדרה פאודה - קריאת שמע

שמע ישראל ה אלוהינו ה אחד

תקשורת ההכרה

Who Are The Contact Experiencers?

Consciousness & the Brain

The book ONE Available on Amazon
You can sign up and get updates about the materials in the book, interesting and new important upcoming articles, and new videos.
available_at_amazon_en_horizontal_rev.pn
Subscribe to my YouTube channel
for more videos about the contact