top of page
  • Writer's pictureיוסי רונן

המבקרים מודעים למה שאנו מכנים אלוהים

על תפיסת מושג האל, כפי שחוויתי דרך המגע ושיתוף התודעה עם האורחים.🖖🙏

 מתוך הספר: אחד: מפגש פנים אל פנים חווית ההכרה של האורחים והאבולוציה של התודעה האנושיתפגישה עם האורחים שינתה באופן קיצוני את תפיסת החיים שלי. מעבר להלם של עצם המפגש עם אורחים דמויי אנוש ואינטליגנטיים, מה שחוויתי בזמן השיתוף עם התודעה שלהם היה מטלטל אף יותר: ההכרה שלהם בבסיס ההוויה עצמה - אור אחד שאינו מוגדר. (אותה הוויה שאנו מגדירים אותה בשמות שונים, כמו אלוהים, חוקי הטבע, כוח עליון...). מאותו הרגע שבו חוויתי את התחושה שנבעה מתוך המודעות אל ההוויה הזו, לא אשכח אותה. היה זה הרגע מעורר היראה והמאושר בחיי עד עתה. האושר נבע גם מידיעת הקיום שלנו כחלק בלתי נפרד מבריאה מודעת, ושהקיום שלנו אינו מקרה רנדומלי. הידיעה שישנן מטרה ותכלית לעולם ולקיום שלנו. הידיעה הברורה שמה שמקיף אותנו ואת המציאות מסביב זו אכן אהבה. שבסופו של דבר, היא זו שמובילה את מהלך העניינים בעולם שלנו, לטוב ולרע. נדבך נוסף לאושר הזה הינו תחושת הזכות והידיעה שאנו, בני האדם, בכל רגע יכולים לעזור לבריאה בתהליך אל התכלית שלה. שבכל עשייה או נשימה אפשר להתחבר עם אותה אהבה ולהשתתף עם הבריאה במלאכת ההפצה של האור הזה למקומות שעדיין חסרים אותו. לחוות את האישור הפנימי לכך שאתה, ההכרה שלך, בכיוון הנכון - אל אחד.

הקשר עם האחד מהווה גשר אל כל מה שהאחד מכיל ומקיים, לכן מקום זה מהווה לאדם את מקור החיבור עם מרחב המציאות כולה - עם כל אדם אחר, בעל חיים, צומח, דומם, ישות, או מקום וזמן אחרים. כשהאדם מבין ומקבל את העובדה שדרך תודעתו הוא כבר מחובר לאחד, הוא יכול לאשר ולאפשר לעצמו אהבה, יכולות ריפוי ואושר שקיימים בו.

אני יודע שהפחד יימוג כאשר נגלה במשותף את המקור והתכלית לקיומנו:  אהבה בסיסית ופשוטה מכל בכל - אחד.

---   אין סוף   ---

25 views0 comments

Comments


bottom of page