top of page
  • Writer's pictureיוסי רונן

יוסי רונן, מתוך הסרט: ALIENS IN THE PROMISED LAND UFO Documentary by Alain Isaac Rozenfeld

לאור ההתקדמות המהירה בארה''ב ( בעיקר דרך אנשי צבא בכירים לשעבר) לקראת חשיפת המידע שהוסתר במשך שנים רבות לגבי תופעת ה UFO.

זה קטע מתוך סרטו המדהים של אלן רוזנפלד. הקישור לסרט המלא - למטה.

בקטע הזה אני מספר על הרגעים הראשונים של המפגש והתקשורת עם האורחים.

למי שרוצה לדעת יותר על המפגש לעומק, עם תוכן התקשורת והמשמעות שלה לגבינו, הקישור לספר - למטה.

הספר יצא לאור לאחר שנים רבות של מחקר מקיף ומעמיק של הנושא לאחר המפגש. הוא עוסק בהבנת עצם ההתרחשות של המפגש שלי ושל אחרים מולם, ההכרה ותפיסת המציאות של האורחים, פוטנציאל ההכרה שלנו כפי שהוא שמתברר במפגשים האלה, הקשר המיוחד והעמוק ביננו לבין האורחים, המסרים הדומים שרבים מקבלים מהם והמשמעות הקריטית שלהם לעצם הקיום שלנו פה.

הספר מאפשר התבוננות אל העתיד הקרוב של כולנו כאשר נבין שאנו לא לבד,

ההתמודדות עם ההלם האונטולוגי לגבי טבעה של המציאות עצמה, ההתמודדות האינטלקטואלית, הפסיכולוגית והנפשית שצפויה לנו, המשמעות הרוחנית והדתית ברובד האישי, והקשר בין עולם הרוח והתרבות האנושית מול המדע המודרני שמתברר בשנים האחרונות.

הקישור לקטע מהסרט:

הקישור לסרט המלא:

הקישור לספר המודפס:


הקישור לספר האלקטרוני:  https://www.e-vrit.co.il/Product/27160/%D7%90%D7%97%D7%93


Yossi Ronen | יוסי רונן

Comments


bottom of page