top of page

אחד
מפגש פנים אל פנים
חווית ההכרה של האורחים
והאבולוציה של התודעה האנושית

סיפור אמיתי

Yossi Ronen -  ONE

 הספר בתרגום לאנגלית מופיע 14 חודשים ברציפות ברשימת רבי המכר באמזון ארה"ב בקטגוריית עב''מים וספיריטואליזם
(בפורמט kindle-ספר דיגיטלי)

:קטע מתוך הסרט
ALIENS IN THE PROMISED LAND
UFO Documentary by Alain Isaac Rozenfeld

החלק השני של הראיון

Yossi Ronen -  ONE

“אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו אי-פעם על מגע עם אינטליגנציה לא אנושית" - ריי הרננדז

Reinerio Hernandez - JD, MCP, Ph.D. Candidate and Director of CCRI
Consciousness, and Contact Research Institute

אומרים שברגע שנדע שאנו לא לבד, תתרחש המהפכה הגדולה ביותר שהתרבות האנושית תחווה.
אחר המפגש עם האורחים, ברור לי שאכן כך יהיה. טבעו של המפגש איתם היה שונה לחלוטין מטבע המציאות המוכרת לנו.

עבורי היה זה מפגש מטלטל עם הלא נודע, עד כי לראשונה בחיי חששתי לשפיות דעתי. לא הייתי מסוגל להבין את החוויה באופן רציונלי. הרצון להבין את המפגש, ובמיוחד את משמעותו, הפך למרכזי בחיי.
התקשורת עם האורחים במפגש לא הייתה דומה למושגי התקשורת המוכרים לנו, שמושתתים על מעבר אינפורמציה מהאחד לשני דרך שפה. הם למעשה שיתפו אותי בתודעה שלהם. הם אפשרו לי לחוות את ההוויה ותפיסת המציאות שלהם, את מחשבותיהם ורגשותיהם. ברגעים אלה התרחש דבר נוסף. כמו לראשונה מול מראה, ראיתי גם אותי/אותנו - דרכם. מי אנו מנקודת המבט שלהם.
היה זה לראות אותנו מעבר למחסום שעד אז לא ידעתי על קיומו. מה שראיתי שם - שינה לחלוטין את האופן שבו אני מבין את המהות שלנו כבני אדם ואת המשמעות הקיומית שלנו. בתחילת המפגש חוויתי פחד אינסטינקטיבי נורא, אך כשהתגברתי עליו ונוצרה התקשורת, חוויתי את התוכן העמוק והמשמעותי ביותר בחיי. תוכן שהוביל לכתיבת ספר זה.

הווייתם של האורחים היא דומה וגם שונה מזו שלנו. בכל הקשור למהותם הפיזית, הם שונים מאיתנו. לעומת זאת, מישור התודעה וההכרה שלהם קרוב יותר לזה שלנו, רק פעיל ונרחב הרבה יותר. בסיסה של התקשורת איתם מתרחש בין מישור התודעה וההכרה שלהם ושלנו, אך אנו מבינים אותה רק על פי מידת היכולת שלנו להכיל ולתרגם אותה. לכן החוויה של המפגש והתקשורת שנוצרת בו - בדרך כלל אינן יכולות להיות מובנות ישירות רק דרך כלי התפיסה הפיזיים שאנו מורגלים בהם.

בחלקו הראשון של הספר אני מוסר את חוויית המפגש עצמה, בדיוק כפי שהתרחש - תוך פירוט ההשפעה הפיזית, הפסיכולוגית והנפשית בעקבותיו. עדיין ללא ההבנה כיצד הוא התרחש ומהי המשמעות שלו.
חלקו השני של הספר נכתב תוך מסע הדרגתי של הבנת החוויה והתקשורת בינינו לעומקן, ובמקביל לימוד ההכרה שלנו - על הרבדים השונים שלה. מסע שנמשך שנים רבות, ולמעשה עדיין מתקיים. בשנים אלו החוויה של תודעת האורחים, הזרה, המופשטת מהגדרות מוכרות, למול ההכרה והתפיסה שלנו - הפכה להבנה רציונלית שניתן לתרגמה למילים, וחלקיה התמזגו לתמונה אחת שלמה.
בחלק זה של הספר אני מעביר גם את התובנות, אשר רובן התהוו בתיווכם של האורחים - במשך השנים שחלפו מאז המפגש.
בכל השנים הללו שחלפו מאז, הם תמכו והוסיפו לעזור לי, בדרכם המיוחדת, לגלות את הנתיב עבורי שיאפשר להבין מה הם, איך הם רואים את המציאות, מהו הקשר בינינו לבינם, ובעיניי, החשוב מכל - מי אנו.
אני מקווה שהשיתוף בחוויה שלי יהיה לעזר במסע המשותף שלנו אל  המרחבים החדשים של המגע עם הלא נודע, כאשר אנו כבר מבינים שאנחנו לא לבד.

Yossi Ronen -  ONE
bottom of page